Villkor

Avtalet

Avtal mellan den avlidne (”Dödsboet”), vilket företräds av fullmaktstagare, eller dödsbodelägare, för dödsboet (”Beställaren”), och Begravningsbyrån Lavendla AB, 556977-7674, (”Lavendla”), anses ingånget när Dödsboet bekräftat sitt köp och därefter erhållit en orderbekräftelse från Lavendla. Lavendla förbehåller sig rätten att neka en order, även efter eventuell orderbekräftelse om skäl föreligger. Falska beställningar, samt andra typer av bedrägeriförsök, kommer att polisanmälas.

Betalningsvillkor

Dödsboet samt Beställaren åtar sig solidariskt betalningsansvar gentemot Lavendla för beställda varor och tjänster. Faktura kommer att ställas till Dödsboet när beställda varor och tjänster är levererade, dvs. efter eventuell ceremoni eller kremation (observera att denna tidpunkt kan inträffa innan gravsättning skett), eller vid efterfrågan från Dödsboet. Betalningsvillkor är 15 dagar. Vid dröjsmål med betalning utgår 60 kr i påminnelseavgift för vardera påminnelse samt dröjsmålsränta  om tjugofyra procentenheter. Vid utebliven betalning från Dödsboet kommer fordran att skrivas över på Beställaren och därefter överlämnas till inkasso samt eventuellt Kronofogdemyndigheten för indrivning. Indrivningsprocessen innebär extra avgifter för Dödsboet och/eller Beställaren. Lavendla förbehåller sig rätten att sälja, belåna samt på andra sätt pantsätta fakturor och fordringar till tredje part. Notera att, kostnaden för dödsannons och tryckta program tillkommer detta utöver den redovisade kostnaden i bokningsbekräftelsen. Det beror på att kostnaden varierar beroende på hur många tidningar man önskar publicera annonsen i, samt vilken storlek annonsen ska ha. Likaså varierar kostnaden för tryckta program beroende på utformning och volym. På grund av den stora produktvariationen är kostnaden för dessa produkter inte inkluderade i orderbekräftelsen. Dessa kostnader tillkommer på slutfakturan efter det att Dödsboet har godkänt korrektur för dödsannons respektive tryckt program, dessa korrekturer skickas till Dödsboet separat.

Personuppgifter

Lavendla är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som ni som Dödsbo/Beställare lämnar till oss. Genom att bekräfta beställningen godkänner ni att vi lagrar och använder informationen i syfte att kunna fullfölja er beställning samt att upprätthålla relationen. Ni kan när som helst begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om ni inte vill att uppgifter skall användas för att upprätthålla relationen. Endast Lavendla har tillgång till era uppgifter och vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part, med undantag för rättsliga ärenden, ärenden relaterade till indrivning av skuld samt  de parter som behöver informationen för att kunna fullfölja er beställning.

Säkerhet

Lavendla använder så kallade cookies eller kakor när du besöker webbplatsen. En cookie är en textbaserad datafil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien hjälper oss att redovisa hur våra besökare använder webbtjänsten, vilket är viktigt för oss i syfte att utveckla tjänsten. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Hur du går till väga finns beskrivet på webbläsarens hjälpsidor. Om du väljer att förhindra lagring av cookies kan du inte använda delar av Lavendla. Vissa funktioner och tjänster kommer inte att fungera korrekt då webbtjänsten tror att du är en ny besökare för varje sida du öppnar. Cookien lagras under den tid du är ansluten till den aktuella tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna erfordras för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Ångerrätt

Se nedan vilken ångerrätt som gäller för respektive produkt eller tjänst. Vill ni nyttja er ångerrätt, kontakta oss på [email protected] snarast möjligt.

  • Begravningar och andra tjänster – För tjänster och produkter så som begravningsrådgivning, specialtillverkade produkter, gravstenar, blommor, catering, representation, dödsannons, transport, hembesök, program, visning, försäkrings- och juridisk rådgivning gäller följande: beställning av ovan nämnda tjänster och produkter är bindande från den dag då avtalet ingicks, med andra ord då Dödsboet bekräftat beställningen. Genom att bekräfta beställningen samtycker Dödsboet till att Lavendla påbörjar behandlingen av beställningen inom tidsramen för den ångerfrist som gäller enligt Distans- och Hemförsäljningslagen. Genom att samtycka till att vi påbörjar arbetet med beställningen inom ramen för ångerfristen föreligger ingen ångerrätt enligt nämnda lag. Vi på Lavendla är däremot väldigt måna om Dödsboet och försöker därför hantera eventuella ändringar enligt Dödsboets önskemål så gott det går. Vad som avgör huruvida vi kan ändra en beställning eller inte är vilka tidsramar som ges. Vid möte i hemmet eller på något av våra kontor debiteras fullt pris om mötet avbokas senare än 24 timmar innan.
  • Kistor och urnor – Vid enskilt köp av kista, urna eller annan produkt (som inte är specialtillverkad enligt Dödsboets önskemål) innebär att ordinarie ångerrätt föreligger. Ångerfristen är då 14 dagar och Dödsboet står för returkostnaden. En förutsättning för att returen ska godkännas är att produkten är oanvänd och i oförändrat skick. Vid köp av kista eller urna i samband med begravning gäller ovan angivna villkor.

Reklamation

Är levererad vara felaktig eller skadad kan du reklamera den. En förutsättning är att reklamationen sker inom två månader från det att Dödsboet upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Rätten att reklamera sträcker sig i 3 års tid. Kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt om du upptäcker något fel och uppge ditt ordernummer samt skäl till reklamationen.

Tvist

Vid eventuella tvister följer vi Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.

Orderbekräftelse

När Lavendla mottagit er beställning skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress med information om beställningen. Ta för vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser okej ut. Skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst omedelbart. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha tillhands vid eventuell kontakt med kundtjänst. Har du inte fått någon orderbekräftelse kan det bero på att du angivit fel e-postadress, eller att din e-post leverantör av misstag sorterat detta som skräppost. Kolla skräpposten och/eller kontakta oss så skickar vi en ny.

Reservation

Vi reserverar oss mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webbtjänsten, webbläsare eller server. Vi reserverar oss för att färger på produkterna kan se annorlunda ut i verkligheten än på bilderna, detta kan bero på inställningar på din skärm eller webbläsare. Blomsterarrangemangen, i synnerhet, ska ses som vägledande. Dess Vi reserverar oss för slutförsäljning samt att artikeln kan utgå ur sortimentet. Om priset skulle ändras efter att er beställning är bekräftad har ni självklart möjlighet att utan extra kostnad, ändra eller annullera er beställning.

Leveranstider

Leveranstiden för begravningar varierar beroende på begravningens karaktär samt var och när man önskar att begravningen ska äga rum. Efter det att beställningen är bekräftad kontaktar vi er för att bekräfta var och när det finns möjlighet att hålla er ceremoni och minnesstund. Önskar ni en snabb begravning så kontakta oss så hjälper vi er efter bästa förmåga. Leveranstider för enskilda produkter är 2 veckor och för specialtillverkade produkter är den 3 veckor.

Priser

Samtliga priser är angivna inklusive moms. Transporttjänster 6 %, cateringtjänster 12 % samt övriga produkter och tjänster 25 %. Vid rådgivning som faller utanför produktbeskrivningen utgår 995 kr/h för begravningsrådgivning, och 1495 kr/h för juridisk rådgivning.

Transport

Kostnaderna för transporter vid begravning varierar beroende på vilka transporter som ska utföras, och förstås hur långa de är. För att ni ändå ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 10 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transporter vid begravning med ceremoni är 3 900 kr hos Lavendla. Motsvarande kostnad vid begravning utan ceremoni är 1 700 kr. Om den totala distansen för någon av dessa transporter överstiger 10 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdboende, vilket kostar 2 500 kr i grundavgift och 195 kr/mil. Sker transporten på en helg utgår helgtaxa för såväl transport som representant, vilken är 100 % extra utöver ordinarie taxa.

Tid och plats

Tekniska begränsningar hos församlingarna gör det svårt att på förhand veta vilka tider som finns tillgängliga i respektive kyrka, kapell eller församlingshem. Vid beställning av begravning i vår webbtjänst har ni därför möjlighet att önska tre olika tider och plats för ceremoni och minnesstund. På grund av svårigheten att på förhand veta vilka lokaler som finns tillgängliga, reserverar vi oss för att önskad tid och plats inte kan bokas. Om inget av era önskemål kan uppfyllas återkommer vi till er snarast med förslag på närliggande tider och platser.

Ansvar

Lavendlas ansvar vid begravningar sträcker sig till dess att vi har överlämnat beställda produkter och den avlidne till begravningshuvudmannen, dvs. den ansvarige i församlingen. Vid beställning av enskilda produkter sträcker sig vårt ansvar till dess att produkten har överlämnats till Dödsboet eller Dödsboets ombud.

Hembesök & besök i våra lokaler

Om Dödsboet vid bokning väljer alternativet ’personligt möte’ är Dödsboet inte bunden vid köpet av begravningen förrän det har bekräftats i detta möte med rådgivare. Om du inte väljer att anlita oss som begravningsbyrå efter det personliga mötet förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaden för mötet.

Samarbetspartners

Lavendla samarbetar med flertalet partners för att kunna skapa en så bra helhet som möjligt kring planeringen efter en avliden. Av dessa samarbetspartners har vi på grund av vissa uppdrags komplexitet, valt att lägga uppdragen utanför vår hantering. Med andra ord, vi förmedlar kontakten till dessa samarbetspartners som senare kommer kontakta er som Dödsboet och även separat ta betalt för utförda tjänster. Dessa typer av samarbetspartners erbjuder: städ- och flyttjänster, juridiska tjänster, gravstenar och det avtal ni som Dödsboet ingår med dessa samarbetspartners inkluderar inte Lavendla. Har ni frågor kring våra samarbetspartners tjänster hänvisar vi till respektive samarbetspartner.

Om Dödsboet anlitar en extern aktör för att utföra tjänster i samband med begravningen, och sedan överlåter denne att fakturera oss för utförda tjänster, förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift om 10 % på det fakturerade beloppet, dock lägst 395 kr. Avgiften täcker våra administrativa kostnader men också den risk det innebär att låna ut pengar för dödsboets räkning.

Kontakta oss

Begravningsbyrån Lavendla AB

Org. nr. 556977-7674

Västmannagatan 3

111 24 Stockholm

 

Telefon: 0771-22 21 21

E-post: [email protected]

Webb: www.lavendla.se