Programblad

1395 kr

Programblad till begravning eller ceremoniprogram som det också kallas, delas ut till gästerna vid deras ankomst till ceremonilokalen. Programbladet gör det lättare för gästerna att följa med under ceremonins gång och blir även till ett fint minne av den avlidne. I listan nedan finner du ett axplock av våra olika motiv. Hittar du inget motiv som passar? Fråga oss så tar vi fram ett som förhoppningsvis kan matcha dina önskemål! Angivet pris inkluderar framtagande av korrektur och 20 ex. Önskas fler program tillkommer 100 kr per 10 st program. Om ingen slutgiltig beställning sker förbehåller vi oss rätten att ta betalt för framtagning av korrektur, 395 kr. Vid expressfrakt tillkommer en kostnad om 295 kr.

Beskrivning

Programblad till begravning – ett sätt att vägleda gästerna genom ceremonin

Att dela ut programblad till begravning är ett enkelt och  smidigt sätt att informera gästerna om ceremonins utformning. Ett programblad till begravning underlättar även för de gäster som önskar sjunga med till eventuella psalmer. I ett programblad till begravning återfinns nämligen de psalmer eller sånger som ska sjungas. Programbladet gör det även tydligt för gästerna när det är dags att ta avsked framme vid kistan/urnan samt när prästen  eller den borgerliga officianten ska tala.


Programblad vid kyrklig och borgerlig begravning

Vid en kyrklig begravning följer ceremonin Svenska kyrkans ordning, varför prästen är med och utformar programbladets innehåll. Meddela gärna prästen att ni önskar trycka programblad till begravning, så hjälper prästen till att informera er om ceremonins turordning. Därefter kan ni vidarebefordra det till oss på Lavendla så tar vi fram korrektur.

Om det istället är en borgerlig begravning är det helt upp till anhöriga att utforma programmet efter egna önskemål. Det går i linje med att den borgerliga begravningsceremonin också utformas helt efter egna önskemål. Meddela då gärna den som kommer vara borgerlig officiant att ni önskar ta fram programblad till begravning, så hjälper officianten till på motsvarande sätt som prästen.

Lavendla hjälper er med tryck och utdelning av programblad

Vi på Lavendla hjälper er gärna att ta fram korrektur och trycka upp programblad till begravning. När ceremonins innehåll är bestämt med prästen, officianten eller annat trossamfunds ansvarig,  tar Lavendla fram ett korrektur baserat på ceremonins utformning. Korrekturet skickas till er för ett godkännande av innehåll samt pris och skickas därefter till tryckeriet för produktion. Korrekturet ingår i priset för programmen, men om ingen beställning sker förbehåller vi oss rätten att ta betalt för framtagning av korrektur om 395 kr.

Tänk på att ha god framförhållning vid framtagande av program till begravning

Att utforma programblad till begravning kan ta lite tid. Det beror på att vi, baserat på era önskemål om programmen tar fram ett korrektur, som ni sedan får godkänna innan det skickas för tryck. Har ni många önskemål kan processen att godkänna korrekturet dra ut på tiden och det blir därför viktigt att vara ute i god tid. Räkna därför med att korrekturet måste godkännas minst 7 dagar innan det förväntas vara klart. Då tryckeriet behöver tid för såväl tryck som distribution, samtidigt som vi tar hänsyn till en viss fördröjning i utskicket.

Mer information

Symbol

Segling, Blomsteräng, Älska böcker, Gula blommor, Blå blomster

Förväntat antal

20, 30, 40, 50, 60, 70