Säkring av kapitäl

Vid köp av säkring av sten tillkommer en kostnad om 715kr per extra dubb som krävs för att säkra kapitäl (tak och övriga överliggare), sidostycken samt ev. pelare.

I de allra flesta fall krävs 2 dubbar á 715kr (=1430kr) per kapitäl, sidostycke samt pelare.

Detta kan endast köpas i samband med en resning av sten.

1430 kr