Textkomplettering

5700 kr

Vid en textkomplettering ingår alltid en grundlig rengöring av stenen. Dessutom ingår demontering, transport och återmontering. I priset ingår inskription av en persons namn, datum och årtal. Den nya inskriptionen följer den befintliga, både i uppställning, utförande och teckensnitt. Priset gäller för standardgraveringar och inte för t.ex. metallbokstäver. Färdig sten återlevereras inom 4 veckor efter godkännande av ritningen.

Kostnad för administration inkl. ritning, dokumentation, kontakt med kyrkogårdsförvaltningen, tillkommer om 995 kr/h.

OSÄKER? BOKA KOSTNADSFRI KONSULTATION HÄR, ELLER RING: 0771-22 21 21.

Kostnader som kan tillkomma

Om fler än ett namn ska kompletteras eller renoveras tillkommer 500kr/namn. Om texten är upphöjd på efterhuggen botten kostar det 1000 kr extra för att få hela stenen efterhuggen. Om det befintliga fundamentet visar sig att inte vara godkänt enligt Centrala gravvårdskommiténs regler kommer vi  att åtgärda fundamentet vid återmontering. Kostnaden för åtgärden ligger mellan 1200 – 2200 kr. I de fall stenen väger mer än 150 kg (är över 0,48 m2 vid 10 cm tjocklek) tillkommer en kostnad på 1000 kr. Om stenen är större än 0,7 m2 vid 10 cm tjocklek kan vi inte ta in stenen och då inte heller åta oss uppgiften. Kostnader kan tillkomma om det gäller särskilda teckensnitt eller om dekorer som fåglar eller foton önskas.

Beskrivning

Vid en textkomplettering ingår alltid en grundlig rengöring av stenen. Dessutom ingår demontering, transport och återmontering. Alternativt utföres arbetet på plats. I priset ingår inskription av en persons namn, datum och årtal. Den nya inskriptionen följer den befintliga, både i uppställning, utförande och teckensnitt. Priset gäller för standardgraveringar och inte för t.ex. metallbokstäver.

Gäller för stenar upp till 0,9 kvm och tjocklek 20 cm. Vid vår besiktning av stenen kan det visa sig att extra åtgärder måste göras för att resultatet av textkompletteringen ska bli bra. Om kostnader tillkommer från denna förfrågan så specificeras de tydligt i vår offert.

Boka kostnadsfri konsultation och få offert