Flygplan

Ett flygplan som är 50 cm långt och 65 cm brett.

Sorgeband (+295 kr)

Kort (+49 kr)

Färg på sorgeband

5945 kr